Skip Navigation Linksemeklilik-değisiklik-yasasi

Emeklilik Değişiklik Yasası

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Aralık 2007 tarihli Onyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,“ Emeklilik (Değişiklik) Yasası”nın, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

 

Sayı:98/2007

 

 

 

EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK) YASASI

 

 

     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

26/1977

     9/1979

   18/1980

   26/1982

   54/1982

   14/1983

   22/1983

   20/1985

     3/1986

   14/1987

   38/1987

     4/1990

   50/1990

   35/1997

   23/1998

   36/2000

   29/2001

   38/2001

   23/2002

   30/2002

   21/2003

   71/2003

   14/2004

   30/2005

   61/2005

   64/2006

1. Bu Yasa, Emeklilik (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Emeklilik Yasası ile birlikte okunur.

 

 

Esas Yasaya

Yeni 5A Maddesi

2. Esas Yasa, 5’inci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 5A maddesi eklenmek suretiyle değişirilir:

 

Eklenmesi

 

“Emeklilere

Onüçüncü Maaş İkramiyesi

Ödenmesi

7/1979

     3 /1982

    12/1982

    44/1982

    42/1983

      5/1984

5A. Emeklilik maaşına hak kazanan emeklilere, Kamu  Görevlileri Yasasının 24A maddesi kuralları çerçevesinde onüçüncü maaş ikramiyesi verilir.

          Bu Yasa kuralları uyarınca emekli olanlara verilecek onüçüncü  maaş ikramiyesi, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Öğretmenler Yasası ile Siyasal Kamu  Görevlileri Yasasına tabi olup emekliye ayrılanlara da uygulanır.”


 

 

 

 

    29/1984

    50/1984

      2/1985

    10/1986

    13/1986

    30/1986

    31/1987

    11/1988

    33/1988

    13/1989

    34/1989

    73/1989

      8/1990

    19/1990

    42/1990

    49/1990

    11/1991

    85/1991

    11/1992

    35/1992

      3/1993

    62/1993

    10/1994

    15/1994

    53/1994

    18/1995

    12/1996

    19/1996

    32/1996

    16/1997

    24/1997

    13/1998

    40/1998

      6/1999

    48/1999

      4/2000

    15/2000

    20/2001

    43/2001

    25/2002

    60/2002

      3/2003

    43/2003

    63/2003

    69/2003

      5/2004

    35/2004

    20/2005

    32/2005

    59/2005

    10/2006

    44/2006

 


 

 

 

 

     72/2006

       3/2007

     57/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1980

     5/1982

   15/1982

   11/1984

   40/1984

   34/1986

   53/1987

   35/1988

   40/1988

   51/1990

   30/1992

   49/1994

   12/2001

   28/2001

   44/2002

   16/2004

   16/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53/1983

     24/1988

     37/1992

       4/2007

 

 

 

 

 

25/1985

 

 

 

 

     33/1985

     11/1986

     32/1987

     14/1988

     34/1988

     14/1989

       3/1990

     52/1990

     13/1991

     61/1991

     12/1992

     50/1992

       5/1993

     11/1994

     44/1994

       3/1995

     19/1995

     60/1995

     14/1996

     17/1997

       2/1998

     15/1998

       4/1999

     20/1999

     49/1999

     65/1999

     16/2000

     20/2000

     11/2001

     24/2001

     32/2001

     22/2002

       4/2003

     64/2003

     31/2004

     36/2004

     29/2005

     60/2005

 

  

 

 

     45/2006

     60/2006

     33/2007

     56/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/1987

     33/1992

     47/1999

     15/2002    

 

 

 

 

 

 

 

Esas Yasanın

8’inci

Maddesinin

3. Esas Yasa, 8’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

Değiştirilmesi

 

“(4)

Bu Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına                                        bakılmaksızın mecburi emeklilik yaşına ulaştığı  zaman mecburi hizmet yılını doldurmayan ve en az  onbeş fiili hizmet yılı bulunan hak sahiplerine, fiili  hizmet yılları dikkate alınarak emeklilik maaşı ve   ikramiyesi ödenir.

       Ancak mecburi emeklilik yaşına ulaştığı zaman,  emekli olmak için aranan fiili onbeş hizmet yılı bulunmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik  kurumundan emeklilik menfaati alma hakkı kazanamayan kamu görevlisinin talep etmesi, çalıştığı  kurumun önerisi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile onbeş fiili hizmet yılını tamamlaması için gerekli süre  kadar görev süresi uzatılabilir.  Ancak uzatılacak süre, hiçbir şekilde beş yıldan fazla olamaz.”

 

 

Esas Yasanın

28’inci

4. Esas Yasa, 28’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 28’inci madde konmak  suretiyle değiştirilir:

Maddesinin

 

Değiştirilmesi

“Emeklilik Maaşının Duracağı Haller

28. Devlet bütçesinden, Emekli Sandığı Fonundan, Sosyal  Sigortalar Fonundan, kamu tüzel  kişiliklerinin bütçelerinden, kamu kuruluşlarından, yerel  kuruluşların bütçelerinden, en az  %10 (yüzde on) oranında Devlet ve kamu iştiraklerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, döner sermayeli kurum ve kuruluşlardan, katma bütçeli kurum ve kuruluşlardan, Devletin yönetiminde veya denetiminde faaliyet gösteren kurum ve  kuruluşlardan, Vakıflar ve Vakıflar İdaresinden, Merkez  Bankasından, Kalkınma Bankasından ve belediye birliklerinden, bu Yasa kuralları çerçevesinde veya bu Yasa kuralları esas alınarak bağlı oldukları özel emeklilik kuralları çerçevesinde emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı alan  herhangi bir kişinin, bu madde kapsamında bulunan herhangi bir göreve kimin tarafından ve hangi şekilde atandığına veya görevlendirildiğine bakılmaksızın, doğrudan doğruya veya gönderme yoluyla herhangi bir göreve atanması veya seçilmesi halinde, bu Yasa kuralları uyarınca veya kendi özel yasaları veya Dairelerin (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu görevinden ayrılacağı tarihe kadar emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı  durdurulur."

 

 

 

 

Geçici Madde

Halen Çift

Maaş Alanlara

İlişkin Kurallar

1. Bu  (Değişiklik) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak  bu Yasanın 28’inci maddesi uyarınca halen çift maaş alanlar, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 30 gün içerisinde aşağıdaki şekilde tercih yaparlar:

 

     (1)

Tercihlerini çalışmaktan yana kullananların bulundukları kadroya karşılık aldıkları maaş ve emeklilik maaşı/yaşlılık aylığından hangisi daha yüksek menfaat kazandırıyorsa sadece o maaşı alırlar. Diğeri, 60 gün sonra durdurulur.

 

     (2)

Tercihlerini görevden ayrılmaktan ve emekli maaşı/yaşlılık aylığı almaktan yana kullananların tercih yaptığı tarihten başlayarak 120 gün sonra görevleri sona erer.

 

 

 

    Görevden ayrılmayı tercih edenlerin izin hakları bu süre içerisinde kullandırılır.

 

     (3)

Tercih hakkını kullanmayanların emekli maaşı/yaşlılık aylığı 60 gün sonra durdurulur.

 

 

 

 

Geçici Madde

Bu (Değişiklik) Yasasının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Ödenen Onüçüncü Maaş İkramiyelerine İlişkin Kurallar

2. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilere ödenmiş olan onüçüncü maaş ikramiyeleri, bu (Değişiklik) Yasasının 2’nci maddesi ile Esas Yasaya eklenen 5A maddesi  kuralları uyarınca ödenmiş sayılır.

 

 

 

Yürürlüğe     Giriş                   

5. Bu Yasanın 3’üncü maddesi kuralları 1 Ocak 2007 tarihinden; diğer madde kuralları ise  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.