Skip Navigation LinksIn-Service-Training

Yönetsel Hizmetler Personeli Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları

Personel İşleri Müdürlüğü, Hizmetiçi eğitim birimi tarafından yönetsel hizmetler personeline yönelik organize edilen hizmetiçi eğitimler, personelin yetkinlik ve mesleki gelişimlerinin arttırılması hedefi ile düzenlenmektedir.

Hizmetiçi eğitim programlarının uygulamasında, mümkün  olduğunca  farklı  personelin  farklı  eğitimlerde yer alması sağlanmakta ve Rektörlüğün uygulama onayı doğrultusunda, personelin yoğun iş yüklerinin bulunmadığı ve yıllık izinlerine raslamayan zaman periyodu olan Aralık - Haziran ayları arasına yapılmaktadır.

Üniversite Yönetsel Hizmetler personeli hizmetiçi eğitim planlaması, personelinin ihtiyaçları doğrultusunda, her yıl düzenli olarak yapılan Performans Değerlendirme sonuçları, birimlerden gelen talepler ve çeşitli seviye belirleme sınavları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde şu an kullanılan yöntemin başında Akademik ve Yönetsel Birim Başkanlıklarına e-evrak üzerinden yazılı olarak yapılan bilgilendirme duyurusu gelmektedir. Duyuru sonrası geri dönütler alınmakta ve eğitim programı oluşturulmaktadır.

Eğitimler; kısa ve uzun süreli;  kişisel gelişim eğitimleri ve teknik iş eğitimleri olmak üzere 2 grup altında veriliyor.

 1. Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri  
 2. Teknik İş Eğitim Hizmetleri
  • Yetkinlik Eğitim Hizmetleri,
  • Mesleki Yetkinlik Eğitim Hizmetleri,
  • Kurumsal Yetkinlik Eğitim Hizmetleri,
  • Toplumsal Yetkinlik Eğitim Hizmetleri,
  • Mesleki Uzmanlık Eğitim Hizmetleri