Skip Navigation LinksAbout-Directorate

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Hakkında

Üniversitemiz Tüzüğünde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Personeli'nin özlük konularındaki işlerini yapar; yurt dışından gelen personelin muhaceret, sağlık ve çalışma izni ile ilgili işlevleri yürütür ve Yönetsel Personel'in Hizmet İçi Eğitim uygulamalarında görev alır. Müdürlük İşleri, Evrak Birimi, Personel İşleri Birimi ve Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından yürütülür.

Misyon

Üniversitenin tüm çalışanlarına uygulamalar konusunda yön vermek, yönetsel personele kariyer planları konusunda danışmanlık yapmak, yabancı uyruklu Akademik Personelin özel ve kurumsal sorunlarına çözüm üretmek, kurumsal kimliğin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Vizyon

Personelin verimliliğini artırıcı tedbirler üretmek, sürekli öğrenen bir organizasyon oluşturma hedefi taşımak, çalışan açısından kurallar ve uygulamaların uyum içinde olmasını sağlamak, çalışanın sosyal güvenliği ile oluşacak mutluluğun kaliteli hizmet akışına çevrilmesi ile Üniversitenin başarılarının artmasını sağlamak. 


DAÜ Web Siteleri