Hizmet Alanları

 • Akademik ve Yönetsel Personel Bordrolarının hazırlanması
 • Personel ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması
 • Hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması
 • Yeni personele oryantasyon programları düzenlenmesi
 • Tüzük gereği birimlerin kadro çalışmalarının yapılması
 • Elektronik evrak sisteminin yönetimi
 • Terfi ve intibak çalışmalarının hazırlanması ve komisyona sunulması
 • Akademik ve Yönetsel Personelin özlük bilgi işlemleri
 • Döner Sermaye işletmeleri  yönetsel ve işçi personelinin tüm özlük işlemleri
 • Personel özlük işlemleri ile ilgili komisyonlarda görev almak
 • Yabancı uyruklu personelin ve ailelerinin çalışma, ikamet işlemlerinin yapılması
 • Personelin kimlik kartı işlemleri
 • Sicil formlarının hazırlanması ve gönderimi ve takibi
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve takibi
 • Ayrılan personelin işlemlerinin yapılması (clearens form)
 • İş başvurularının ilanı, kabulu ve takibi
 • Kartvizit işlemleri
 • Personel Alımı komisyonlarının takibi

General-Services